Lp. Województwo Przedstawiciel województwa i jego stały zastępca
1.  Dolnośląskie  MAGDALENA BEDNARSKA-WAJEROWSKA
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – przedstawiciel województwa
TOMASZ KRZESZOWIEC
Dyrektor Departamentu Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zastępca przedstawiciela województwa
2. Kujawsko-pomorskie  RAFAŁ PIETRUCIEŃ
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przedstawiciel województwa
BARBARA JESIONOWSKA
Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO - zastępca przedstawiciela województwa
3. Lubelskie  BOGDAN KAWAŁKO
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - przedstawiciel województwa
IWONA NAKIELSKA
Dyrektor Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - zastępca przedstawiciela województwa
4. Lubuskie  MACIEJ NOWICKI
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – przedstawiciel województwa
SYLWIA PĘDZIŃSKA
Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - zastępca przedstawiciela województwa
5. Łódzkie  TADEUSZ POLAK
p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – przedstawiciel województwa
MAŁGORZATA ZAKRZEWSKA
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – zastępca przedstawiciela województwa
6. Małopolskie   JOANNA URBANOWICZ
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - przedstawiciel województwa
MAŁGORZATA SZTABA
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - zastępca przedstawiciela województwa
7. Mazowieckie  MARCIN WAJDA
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - przedstawiciel województwa
ALEKSANDRA SZWED
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Zastępca przedstawiciela województwa
8. Opolskie   TOMASZ HANZEL
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - przedstawiciel województwa
JACEK PARTYKA
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - zastępca przedstawiciela województwa
9. Podkarpackie PAWEŁ WAIS
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - przedstawiciel województwa
WOJCIECH MAGNOWSKI
Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – zastępca przedstawiciela województwa
10. Podlaskie JOANNA SAROSIEK
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - przedstawiciel województwa
WIOLETTA DĄBROWSKA
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – zastępca przedstawiciela województwa
11. Pomorskie PATRYCJA SZCZYGIEŁ
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego –przedstawiciel województwa
MAŁGORZATA SOBOLEW
Kierownik Referatu Planowania Strategicznego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – zastępca przedstawiciela województwa
12. Śląskie MAŁGORZATA STAŚ
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – przedstawiciel województwa
STEFANIA KOCZAR-SIKORA
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – zastępca przedstawiciela województwa
13. Świętokrzyskie JACEK SUŁEK
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – przedstawiciel województwa
TOMASZ JANUSZ
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - zastępca przedstawiciela województwa
14. Warmińsko-mazurskie LIDIA WÓJTOWICZ
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – przedstawiciel województwa
KINGA KRUPIŃSKA
Kierownik Biura Koordynacji w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zastępca przedstawiciela województwa
15. Wielkopolskie GRZEGORZ POTRZEBOWSKI
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – przedstawiciel województwa
MICHAŁ KURZAWSKI
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – zastępca przedstawiciela województwa
16. Zachodniopomorskie MARCIN SZMYT
Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – przedstawiciel województwa
MAREK ORSZEWSKI
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – zastępca przedstawiciela województwa