L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko Województwo
1. Marek Staniewicz Koordynator ds. Nowych Mediów U.M. dolnosląskie
2. Sławomir Kozłowski Dyrektor Departamentu Cyfryzacji U.M. kujawsko-pomorskie
3. Arkadiusz Gałązka p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego U.M.
lubelskie
4. Grzegorz Grzywacz Zastępca Dyrektora Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego lubuskie
5. Paweł Nowak Główny Specjalista w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Cyfryzacji U.M. łódzkie
6. Grzegorz Wójcik Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Generalnym UMWM małopolskie
7. Jacek Barski Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Cyfryzacji UMWM, Główny Informatyk Urzędu małopolskie
8. Krzysztof Filiński Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza mazowieckie
9. Mariusz Bogucki Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego U.M. opolskie
10. Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego U. M. podkarpackie
11. Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego U. M. podlaskie
12. Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego U. M. pomorskie
13. Dawid Kupietz Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego U.M. śląskie
14. Robert Janus Dyrektor Departamentu IT U.M. świętokrzyskie
15. Maciej Bułkowski Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego U. M. warmińsko-mazurskie
16. Marcin Jabłoński Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjnego U.M. wielkopolskie
17. Tomasz Komorowski Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki U.M. zachodniopomorskie