Członkowie Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu

L.p. Imię Nazwisko Funkcja Województwo
1. Wojciech Biliński Dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy dolnosląskie
2. Elżbieta Piniewska Radna Województwa kujawsko-pomorskie
3. Bożena Ćwiek p.o. Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowegoo U.M. lubelskie
4. Łukasz Porycki Wicemarszałek Województwa lubuskie
5. Zbigniew Ziemba Wicemarszałek Województwa łódzkie
6. Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa małopolskie
7. Mirosław Krusiewicz Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu mazowieckie
8. Zbigniew Kubalańca Wicemarszałek Województwa opolskie
9. Maria Kurowska Członek Zarządu Województwa podkarpackie
10. Bożena Nienałtowska p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki U.M. podlaskie
11. Danuta Rek Radna Województwa pomorskie
12. Bartłomiej Kowalski Radny Województwa śląskie
13. Mariusz Gosek Członek Zarządu świętokrzyskie
14. Wioletta Śląska-Zyśk Radna Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskie
15. Tatiana Sokołowska Radna Województwa wielkopolskie
16. Stanisław Wziątek Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskie