Członkowie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

L.p. Imię Nazwisko Funkcja Województwo
1. Marek Obrębalski Radny Województwa dolnośląskie
2. Rafał Pietrucień Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich U.M. kujawsko-pomorskie
3. Dariusz Stefaniuk Wicemarszałek Województwa lubelskie
4. Marcin Jabłoński Członek Zarządu lubuskie
5. Grzegorz Jastrzebowski Dyrektor Departamentu Infrastruktury U.M łódzkie
6. Stanisław Bukowiec Radny Województwa małopolskie
7. Katarzyna Wieczorek Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury U.M. mazowieckie
8. Zuzanna Donath-Kasura Radna Województwa opolskie
9. Ewa Draus Radna Sejmiku podkarpackie
10. Wioletta Dąbrowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego podlaskie
11. Piotr Skraburski Kierownik Referatu Departamentu Infrastruktury pomorskie
12. Stanisław Baczyński Radny Sejmiku śląskie
13. Grzegorz Banaś Radny Województwa świętokrzyskie
14. Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji U.M. warmińsko-mazurskie
15. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa
wielkopolskie
16. Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa
zachodniopomorskie