Członkowie Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

L.p. Imię Nazwisko Funkcja Województwo
1. Dominik Krzyżanowski Dyrektor Departamentu Zdrowia dolnosląskie
2. Krystyna Żejmo-Wysocka Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych kujawsko-pomorskie
3. Ewa Płocica-Poślednik Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. lubelskie
4. Tomasz Wróblewski Dyrektor Departamentu Zdrowia U.M. lubuskie
5. Magdalena Amrozik p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej U.M. łódzkie
6. Marek Wierzba Radny Województwa małopolskie
7. Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa mazowieckie
8. Roman Kolek Wicemarszałek Województwa opolskie
9. Dorota Łukaszyk Radna Województwa podkarpackie
10. Dominik Maślach Dyrektor Departamentu Zdrowia U.M. podlaskie
11. Agnieszka Kapała Sokalska Członek Zarządu Województwa pomorskie
12. Jan Kawulok Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego sląskie
13. Waldemar Wrona Radny Województwa swiętokrzyskie
14. Bernadeta Hordejuk Przewodnicząca Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskie
15. Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa wielkopolskie
16. Maria Ilnicka-Mądry Przewodnicząca Sejmiku Województwa zachodniopomorskie