V Dolnośląski Kongres Samorządowy, Wrocławskie Centrum Kongresowe, Wrocław

Data: 18 Maja 2018
Utworzone przez Administrator
Kategorie: Zaproszenia
Widziane: 823

V Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 maja 2018 roku (godz. 10.30) we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Kongres Samorządowy będzie doskonałą okazją do otwartej i konstruktywnej wymiany opinii na tematy dotyczące funkcjonowania lokalnych samorządów. Piąta edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „100 lat niepodległości. 100 lat samorządu”. Jak zawsze do Wrocławia zjadą się nie tylko samorządowcy wszystkich szczebli z całego regionu, ale również przedstawiciele rządu, aktywiści miejscy, działacze organizacji pozarządowych, eksperci oraz mieszkańcy. Obrady Kongresu odbędą się w trzech ścieżkach tematycznych. Celem spotkania będzie przeprowadzenie dyskusji na temat kondycji samorządu terytorialnego w kontekście historycznych przemian oraz bieżącej uwarunkowań społeczno-politycznych. Porozmawiamy o największych bolączkach, ale także możliwościach i wyzwaniach, przed którymi stoją lokalne samorządy w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

W trakcie Kongresu będziemy dyskutować także o polityce prorodzinnej na Dolnym Śląsku i formach wsparcia polskich rodzin przez lokalne samorządy. Podczas paneli dyskusyjnych szczegółowo omówimy ponadto kwestie związane z udziałem kobiet
w lokalnym życiu samorządowym. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się, czy równość płci sprzyja rozwojowi i jakie kroki powinny podjąć samorządy w celu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, czy w polityce.

zobacz

- program

- zaproszenie