Obywatelskie wysłuchanie publiczne

Od 9 Grudnia 2017 10:30 do 9 Grudnia 2017 16:00
Kategorie: Zaproszenia
Widziane: 812

owp zwrp

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017 r.  w godz. 10:30-16.00 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Celem wysłuchania jest przedstawienie opinii na temat projektu ustawy o fundamentalnym znaczeniu
- zmieniającej m.in. sposób organizacji wyborów na szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym prawem wyborczym, a także regulującej zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie.
Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem szerokiej debaty publicznej z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Prace nad projektem ustawy, zgłoszonym przez grupę posłów, prowadzone są niezwykle szybko. Nie umożliwiono zaprezentowania pogłębionych stanowisk i opinii przedstawicielom samorządów lokalnych (reprezentantom organów wykonawczych i radnym), ruchów miejskich, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickiego, jak również po prostu i aż obywatelom i obywatelkom, także tym, którzy mają doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu wyborów na szczeblu samorządowym.
Wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Sejmie zostały odrzucone przez większość członków Komisji Nadzwyczajnej, która pracuje teraz nad projektem ustawy. Dlatego, jako przedstawiciele strony społecznej i samorządowej, wychodzimy z inicjatywą organizacji Obywatelskiego publicznego wysłuchania.
Wśród nas - organizatorów tego wysłuchania - istnieją różnice w ocenie proponowanych rozwiązań, ale to, co nas łączy, to troska o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji.
Zachęcamy Państwa - jako obywateli i obywatelki zainteresowanych tym, jak działa polski samorząd – do czynnego udziału w wysłuchaniu i wyrażenia swojej opinii w jego trakcie.
W wysłuchaniu można brać także udział jako obserwator/ka – bez zabierania głosu. Przebieg wysłuchania będzie też transmitowany on-line.
Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl.
Zgłoszenia udziału można przesyłać do 7 grudnia do godz. 12.00.
Bardzo liczymy na Państwa udział!

owp

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kongres Ruchów Miejskich
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Uniwersytet Warszawski
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej