Młodzi sportowcy polonijni rozpoczęli rywalizację

Etykiety

Prawie 200 młodych Polaków, żyjących w 12 krajach, rozpoczęło rywalizację w I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostwach Sportów Zimowych Krynica-Zdrój 2019. W imieniu Małopolski uczestników zawodów powitał gospodarz regionu, marszałek Witold Kozłowski.

Czytaj więcej...
piątek, 22 lutego 2019 00:38

Studenci z Ukrainy zakończyli praktyki w Urzędzie Marszałkowskim

Przez kilka tygodni goście z Ukrainy uczestniczyli w wizytach studyjnych, seminariach, wykładach, a także w pracach niektórych komórek Urzędu. Praktykanci zapoznali się m.in. z zakresem kompetencji sejmiku, zarządu województwa oraz jednostek samorządu województwa, „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, Regionalnym Programem Operacyjnym Warmii i Mazur 2014-2020. Odbyli również wizytę studyjną w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz w gminie Świątki.

Czytaj więcej...
piątek, 22 lutego 2019 00:23

Partnerstwo dla rozwoju żeglugi śródlądowej

Dobiega końca realizacja międzynarodowego projektu EMMA, którego efektem jest między innymi wspólne opracowanie przez samorząd województwa i władze Bydgoszczy studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Urząd Marszałkowski przystępuje do udziału w kontynuacji tego przedsięwzięcia, w którym planuje organizację kolejnych rejsów promujących korzyści płynące z rozwoju żeglugi śródlądowej. Uczestniczy też w międzynarodowym projekcie dotyczącym rozwoju transportu kombinowanego, czyli wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu.

Czytaj więcej...
piątek, 22 lutego 2019 00:18