Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Finansów Publicznych

06 lutego 2020 r., Warszawa

Tematem posiedzenia Komisji było m.in. przyjęcie planu pracy Komisji ds.  Finansów Publicznych na 2020 r.  Wśród tematów, nad którymi będzie pracowała komisja będą:  system korekcyjno-wyrównawczy, sytuacja finansowa województw przed rozpoczęciem nowej perspektywy Unii Europejskiej, sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa, źródła dochodów samorządów województw.
Przedmiotem  posiedzenia Komisji była także informacja dotycząca wniosku skierowanego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu  Terytorialnego o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 04 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215 ze zm.), którą przedstawiła przewodnicząca Komisji  p. Elżbieta Berezowska , skarbnik województwa dolnośląskiego oraz stan zadłużenia samorządów województw według przyjętych uchwał budżetowych na 2020 r.

W związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Komisja ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej przychyliła się do przygotowanego przez Województwo Podkarpackie, apelu , który został przyjęty w formie Uchwały Sejmiku. Apel został skierowany do Prezesa Rady Ministrów.

Po omówieniu zagrożeń dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Komisja popiera apel w zakresie  „podjęcia  prac systemowych, które w przypadku podobnej sytuacji w przyszłości, nie będą już tak brzemienne w skutkach, jak obecna. W tej sytuacji konieczne wydaje się wprowadzenie mechanizmów, które zabezpieczą środki publiczne i pomocowe przekazywane beneficjentom w ramach programów operacyjnych oraz zapewnienie pomocy pracownikom w trosce o ich miejsca pracy.  Liczymy na pomoc Pana Premiera w tej trudnej i niespodziewanej sytuacji, ale jednocześnie deklarujemy swoje wsparcie w ramach posiadanych kompetencji”

/ls/

Czytany 96 razy