Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Żywności ZWRP

28 stycznia 2020 r., Poznań

Podczas posiedzenia omawiano kwestie dotyczące organizacji targów Smaki Regionów.

20200128 123436

28 stycznia 2019 roku odbyło się w Poznaniu w Urzędzie Marszłkowskim posiedzenie Komisji ds. Żywności Związku Województw RP.  
Posiedzenie otworzyła Pani Alicja Bojarska, Przewodnicząca Komisji ds. Żywności Związku Województw RP.
Tematem wiodącym posiedzenia była organizacja Targów Smaki Regionów. Podczas spotkania dyskutowano nad propozycjami organizacji targów Smaki Regionów, które przedstawił Pan Dariusz Wawrzyniak, Dyrektor Grupy Produktów reprezentujący Międzynarodowe Targi Poznańskie.  
Tegoroczna edycja targów odbędzie się w dniach od 26 września do 28 września. Wydarzenie będzie, jak co roku adresowane do producentów lokalnych i regionalnych. Członkowie Komisji dowiedzieli się, iż istnieje możliwość, aby Targi Smaki Regionów 2020 były reklamowane na wiatach przystankowych w Poznaniu. Pan Wawrzyniak zapewnił uczestników posiedzenia, że Grupa MTP pracuje nad tym, aby w 2020 roku program targów był tak samo bogaty, jak w trakcie ubiegłorocznej edycji.
Podczas spotkania członkowie Komisji zapoznali się również z głównymi założeniami i stanem przygotowań konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Pani Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego i Pani Grażyna Kurpińska, Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego przedstawiły główny zarys przebiegu tegorocznego konkursu.

(js)

Czytany 132 razy