Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

IMG 4291

13 czerwca 2019 r., Warszawa

Podczas posiedzenia omawiano kwestie, dotyczące sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym przede wszystkim samorządów województw. Zastanawiano się nad wysokością zadłużenia stanu zadłużenie jednostek sektora samorządowego, w szczególności korporacji wojewódzkiej.
– Tej kwestii należy się przyglądać – powiedziała Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego i przewodnicząca Komisji  ds. Finansów Publicznych ZWRP. – To jest tak, jak w gospodarstwie domowym: mamy swoje wpływy czyli dochody, ale czasami idziemy do banku i bierzemy kredyt, i wtedy mamy dług. W sektorze samorządowym również mamy swoje dochody, ale pieniędzy nam nie wystarcza. Czasami więc musimy się zadłużać i korzystamy z różnych kredytów i pożyczek bankowych. I o tym właśnie zadłużeniu dzisiaj rozmawialiśmy.
Z przeprowadzonej analizy dochodów i zadłużenia wynika, że korporacja, jaką są samorządy województw ma niewspółmierne dochody do zadań, które zostały im przyznane i dochody te nie rosły w perspektywie lat 2010–2017.  
– W tej sytuacji musimy się zastanowić, jakie nowe zadania dostaliśmy bez stosownej rekompensaty i jaki system dochodów w samorządach powinien funkcjonować – podsumowała dyskusję Elżbieta Berezowska.
Uczestnicy spotkania Odnieśli się też do Wieloletniej Prognozy Finansowej, mówiącej o możliwościach zadłużania się danego samorządu. Członkowie komisji uznając, że jest to dokument bardzo pomocny, zamierzają postulować do ministerstwa finansów o jego uproszczenie.
Uczestnicy spotkania zastanawiali się też nad tematyką kolejnych posiedzeń komisji. Uznano, że na liście spraw najważniejszych do przedyskutowania powinny znaleźć się takie tematy, jak:
– dochody samorządów województw na tle dochodów sektora samorządowego,
– sytuacja finansowa samorządów województw przed nową perspektywą budżetową 2021–2017
– konsolidacja środków publicznych na szczeblu regionalnym i in.

IMG 4304

(wej)

Czytany 273 razy