Komunikat po posiedzeniu Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP

13 czerwca 2018 r., Warszawa

- Ponieważ było to najprawdopodobniej ostatnie spotkanie naszej komisji  w tej kadencji samorządów, zależało mi bardzo na tym, aby przedstawiciele poszczególnych województw mogli podsumować to, co się działo w kulturze w ich województwach przez ostatnie cztery lata – powiedziała Anna Janosz, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP. –

Dyskutowano działalności instytucji kultury i codziennych problemach, ale też omawiano dorobek, którym można się pochwalić. Mówiono więc  o wydarzeniach kulturalnych, istotnych z punktu widzenia samorządów regionów i projektach artystycznych – zarówno tych już zrealizowanych jak i dopiero planowanych.
Chociaż w Polsce są różne instytucje kultury i od strony merytorycznej są one dość zróżnicowane regionalnie, to jednak ich problemy są bardzo podobne niezależnie od regionu, w jakim funkcjonują. W dużej mierze wynika to z dość powszechnego niedoinwestowania. Zwłaszcza w domach kultury czy bibliotekach wojewódzkich, gdzie płace są stosunkowo najniższe, problemem jest zabezpieczenie finansowania na bieżące funkcjonowanie oraz konieczne inwestycje.
- Myślę, że w następnej kadencji samorządów powinniśmy zastanowić się, jakiego tak naprawdę modelu kultury oczekujemy i potrzebujemy – podsumowała Anna Janosz. – Czy bardziej zależy nam na tym, żeby była równowaga między tzw. „kulturą wysoką” a „kulturą masową”, czy też pozwolimy aby kultura „masowa” zdominowała tę „wysoką” poprzez np. przekierowywanie na nią większości dotacji. Będąc przedstawicielką „kultury wysokiej” opowiadam się oczywiście co najmniej za równowagą. Uważam też, że powinniśmy edukować zwłaszcza młode pokolenie w kierunku „kultury wysokiej”.

 (wej)