Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

12 marca 2018 r., Warszawa

Głównym tematem dyskusji podczas posiedzenia Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP była współpraca samorządów wojewódzkich z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne, która obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

- Jako samorządy jesteśmy otwarci na współpracę i należy życzyć Wodom Polskim, żeby rzeczywiście jak najszybciej wypłynęły na szerokie wody – powiedział Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego i przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP podkreślając, że mówi to bez żadnej złośliwości. – Jako samorządy województw potrzebujemy w Wodach Polskich partnera. Tym bardziej, że wiele jeszcze kwestii wymaga uzgodnień pomiędzy samorządami a tym nowo utworzonym przedsiębiorstwem. Jedną z nich jest choćby sprawa trzynastych pensji za rok 2017 dla pracowników, którzy przeszli z Wojewódzkich zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych do Wód Polskich.  
- Jesteśmy za tym, aby pracownicy otrzymali trzynastki – dodał Antoni Konopka. – Jednak  bałagan prawny i pośpiech jaki towarzyszył tworzeniu tej ustawy spowodował, że dzisiaj samorząd ma związane ręce. Tak wynika z opinii prawnych, jakimi dysponują dzisiaj samorządy województw w tej materii. Dlatego trzeba wypracować wspólnie ścieżkę postępowania, który by umożliwił wyjaśnienie wszelkich wątpliwości prawnych, uniemożliwiających wypłacenie pracownikom obiecanych pieniędzy. Z czasem wszystko powinno się tu wyjaśnić.
 Uczestnicy spotkania omawiali też sprawy związane z targami Grüne Woche w kontekście o wystawienia stoiska polskiego oraz powrotu do wspólnej jego organizacji przez poszczególne województwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako głównego koordynatora.
Antoni Konopka z ubolewaniem odnotował fakt, że na posiedzeniu Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej nie był obecny nikt z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Chcieliśmy odbyć rzeczową debatę na temat Wspólnej Polityki Rolnej oraz rozwoju obszarów Wiejskich po 2020 roku . Zamierzaliśmy też mówić o możliwościach zmiany rozporządzenia ministra w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Niestety, było to niemożliwe ponieważ żaden przedstawiciel resortu nie zaszczycił nas swoją tu obecnością.

Wej/