Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

9 marca 2018 r., Warszawa

Tematem wiodącym posiedzenia był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego audytów krajobrazowych.

Podczas spotkania dyskutowano nad propozycjami zmian zapisów w projekcie rozporządzenia. Po uzgodnieniu poprawek, rozporządzenie trafi ponownie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i tam zostanie zaopniniowane do dalszego procedowania. Ostateczne zapisy  i ustalenia będą potem przenoszone na poziom bardziej lokalny.
Ustawa dotycząca audytów krajobrazowych obowiązuje w Polsce od kilku lat. Teraz jednak trzeba ją zmodyfikować ponieważ zapisano w niej datę wykonania audytu, dochowanie której jest już niewykonalne. Jest zapowiedź ministerstwa, że poprawka do ustawy trafi do sejmu i będzie przegłosowana.
- Wiem, że audyty krajobrazowe są potrzebne – powiedział Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pełniący obowiązki przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP.  -  Z uwagi jednak na dużą szczegółowość audytu, kluczowa wydaje się tu kwestia finansowa. Jeśli bowiem jego wykonanie będzie finansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska jak zapowiedział  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i tych pieniędzy wystarczy, to pełna zgoda. Gorzej, jeśli samorządy miałyby finansować to przedsięwzięcie z własnych budżetów.
Z szacunków wynika, że przeprowadzenie pełnego audytu krajobrazowego w samym tylko Województwie Zachodniopomorskim kosztować będzie ok. 5 mln zł.
Audyty krajobrazowe robi się po to żeby wiedzieć,  jakie krajobrazy występują w Polsce i móc porównywać, jak się one zmieniały w czasie.

Wej/