Komunikat Po Posiedzeniu Rady Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwszym punktem dyskusji były kwestie, dotyczące ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Gościem tej części posiedzenia był prof. Marek Chmaj, który na zlecenie ZWRP opracował ekspertyzę na temat wspomnianej ustawy oraz możliwych skutków jej wprowadzenia w życie oraz ewentualnych zagrożeń, jakie zawarte w niej zapisy ze sobą niosą.

DSC 0239d

Każdy rozdział ustawy szczegółowo omówiono. Za szczególnie  kłopotliwe uznano m.in.: obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji czy obowiązek transmitowania wszystkich obrad. Najbardziej jednak niejednoznaczne i mogące być źródłem wielu nieporozumień wydają się zapisy opisujące prawo wydawania poleceń służbowych przez przewodniczącego sejmiku województwa pracownikom urzędu.
- Wątpliwości jest rzeczywiście bez liku, a najważniejszy wniosek taki, że w sytuacjach trudnych należy odnosić się bezpośrednio do ustawy – powiedział na zakończenie spotkania Wiktor Marek Leyk, szef kancelarii Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, podkreślając, że bardzo możliwe jest iż omawiana ustawa może dołożyć samorządom różnych zadań i obowiązków.

Dyskutowano też na temat realizacji zadań statutowych Związku Województw RP w bieżącym roku.

 (wej)