Komunikat po posiedzeniu Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP

31 stycznia 2018 r., Warszawa

„Marka w kulturze”, to temat wiodący dyskusji uczestników spotkania.

- Ważne jest, żeby dzielić się swoimi wypracowanymi dobrymi praktykami, dotyczącymi budowania marki regionu poprzez działania instytucji kultury w tymże regionie – powiedziała Anna Janosz, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP. – Ważne jest więc, aby w regionie był jakiś ciekawy produkt, poprzez który można promować własny region. Z doświadczeń zaś wynika, że doskonałym sposobem takiej promocji jest właśnie kultura, sztuka i wszystko co wpisuje się w pojęcie dziedzictwa kulturowego.
Budowanie marki regionu poprzez kulturę wydaje się łatwiejsze, niż poprzez cokolwiek innego. Często jednak jest to sposób trudniejszy, wymaga bowiem od organizatorów dodatkowych działań, które nie tylko zainteresowałyby społeczność regionu podejmowanymi przedsięwzięciami, ale też spowodowałyby, że mieszkańcy danego obszaru zaangażowaliby się w nie.
- Każdy region jest inny i każdy ma swoje dziedzictwo kulturowe, które go wyróżnia i odróżnia od pozostałych. Dzięki  temu oraz dzięki własnej ofercie kulturalnej łatwiej możemy budować markę swoich województw – mówiono podczas spotkania.
Zastanawiano się też, na ile urzędy marszałkowskie mogą i powinny ingerować w bieżącą ofertę kulturalną, proponowaną przez podległe sobie instytucje kultury. Na ile jest to odpowiedzialność oraz nadzorcza kompetencja samorządu województwa, a na ile swobodna przestrzeń decyzyjna dyrektora danej placówki, wyłonionego na to stanowisko w procedurze konkursowej.

 (wej)