Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Żywności ZWRP

22 stycznia 2018 r., Warszawa

Tematem wiodącym posiedzenia była dyskusja na temat inwestycji samorządów w targowiska lub obiekty budowlane, przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Dyskutowano o sprzedaży żywności naturalnej i możliwych sposobach skrócenia drogi między lokalnym producentem a konsumentem. Spore zainteresowanie samorządowców wzbudza możliwość takiej sprzedaży w automatach.
- To jest bardzo interesujący pomysł, zwłaszcza w kontekście planów rządu o zamykaniu placówek handlowych w niedziele. Automaty zaś czynne będą przez całą dobę siedem dni w tygodniu i znakomicie wypełnią ewentualną lukę. Przystosowane do sprzedaży warzyw, owoców oraz nabiału i przetworów mięsnych, pomogą też lokalnym producentom żywności łatwiej dotrzeć do odbiorców w regionie - powiedział Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa Małopolskiego i przewodniczący komisji ds. żywności ZWRP.  
Wygląda na to, że Małopolska będzie pionierem w tym zakresie, bowiem planuje się uruchomienie tutaj pierwszych czterech takich automatów już w najbliższych miesiącach. Jednak inne województwa z uwagą przyglądają się pomysłowi i deklarują, że również spróbują go u siebie zrealizować.

Uczestnicy spotkania mówili też o konieczności dalszego inwestowania w lokalne targowiska. Przede wszystkim chodzi o wyposażenie targowisk w zaplecze socjalne.
- To jest zgodne ze standardami XXI w. i mieści się w tym, czego wymaga konsument. Jest to więc obowiązek samorządów, zarządzających targowiskami i powoli trzeba to realizować – mówiono.

Podczas posiedzenia omawiano także organizację oraz stan przygotowań do tegorocznej edycji targów Smaki Regionów, które odbędą się we wrześniu 2018 r. w Poznaniu. Gościem tej części posiedzenia był przedstawiciel Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Do tej pory targi Smaki Regionów odbywały się one równolegle z targami Polagra Food. W tym roku po raz pierwszy obydwa wydarzenia zorganizowane zostaną w różnych terminach.
- Obawiamy się, że rozdzielenie tych imprez spowoduje obniżenie rangi naszych targów, które są wydarzeniem typowo producenckim -  powiedział Wojciech Kozak.
Zdaniem samorządowców, jeśli zorganizowanie targów Smaki Regionów razem z Polagra Food jest niemożliwe, to powinny się one odbyć w tym samym terminie co Polagra Tech lub Polagra Gastro.  Jeśli zaś i to okaże się niewykonalne dla MPT, samorządowcy zapowiedzieli, że rozważą zmianę miejsca organizacji targów Smaki Regionów.
Doroczne targi Smaki Regionów organizowane są od wielu lat i są dla Związku Województw wydarzeniem bardzo ważnym. Tutaj bowiem poszczególne regiony mogą pokazać swoje kulinarne tradycje oraz zaprezentować charakterystyczną dla siebie żywność naturalną i sposób jej wytwarzania.
Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Komisji ds. Żywności ZWRP w lutym br.

/wej