Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

15 listopada 2017 r., Warszawa

Tematem wiodącym posiedzenia była wstępna ocena funkcjonowania opieki zdrowotnej w ramach "sieci szpitali".
- Różnego rodzaju bolączki nie mogą być z ochrony zdrowia wyeliminowane bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i to jest kluczowa kwestia -  - powiedział prof. Marian Szamatowicz, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP, przypominając że Komisja  wypowiadała się już na ten temat, a przyjęte przez nią Stanowisko poparte zostało Stanowiskiem Zgromadzenia Ogólnego ZWRP. - Niestety, nie ma to żadnego pozytywnego odzewu. Dlatego, sygnalizując nowe problemy, ponowimy w swoim kolejnym Stanowisku apel o systemową debatę nad zwiększeniem środków na ochronę zdrowia.
Gościem tej części posiedzenia był Anatol Gołąb - Z-ca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych z Ministerstwa Zdrowia oraz Maciej Kraszewski - Naczelnik Wydziału Świadczeń w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej  Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Panowie opisywali stan prawny, jaki obowiązuje dzisiaj, ale też nie kwestionowali tego, iż bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia  nie można w systemie nic sensownie poprawić. W tej materii byli oni jednak bezradni - powiedział prof. Marian Szamatowicz, podkreślając że miesiąc po wprowadzeniu sieci szpitali wstępna ocena tej reformy jest negatywna. - Widać, że nic się w systemie ochrony zdrowia nie poprawiło. Istnieje wręcz perspektywa znacznego pogorszenia sytuacji. Uważam też, że powszechna opinia, iż zdrowie jest najważniejszą sprawą w życiu człowieka nie ma żadnego przełożenia na aktualną politykę państwa w tej dziedzinie.

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej. Wyniki pilotażowe przedstawił prof. Krzysztof Czajkowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Uczestnicy spotkania wysłuchali też informacji Wojciecha Górnika, zastępcy dyrektora ds. Informacji i Współpracy  z Regionami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na temat realizacji w Polsce założeń programu e-zdrowie. Agnieszka Aleksiejczuk - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przedstawiła prezentację, dotyczącą wdrażania programu e-zdrowie na Podlasiu.

 

(wej)