Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

30 października 2017 r., Warszawa

Wiodącym tematem dyskusji podczas posiedzenia Komisji była ustawa Prawo Wodne, której zapisy z dniem 1 stycznia 2018 r. staną się w Polsce obowiązującym prawem.
- Nadal wiemy tyle, ile przeczytaliśmy w ustawie – powiedział Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego i przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP. – Mimo to, staramy się znaleźć rozwiązania żeby od początku następnego roku bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w regionach oraz sprawy dotyczące melioracji i retencji w żadnym stopniu nie były zagrożone. Zależy nam na tym, żeby działalność w tej dziedzinie była kontynuowana i realizowana równie dobrze, jak to było robione do tej pory przez samorządy. Uważam, że mamy czym się pochwalić i myślę, że mieszkańcy docenią nasze dotychczasowe wysiłki na rzecz bezpieczeństwa terenów rolnych.
Gościem tej części posiedzenia był Robert Kęsy – p.o. zastępcy prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
– Wciąż jest mnóstwo pytań, niepewności i bardzo wiele niewiadomych - powiedział Antoni Konopka podsumowując dyskusję po wyjaśnieniach Roberta Kęsego oraz podkreślając, że dobra współpraca jest tu jednak konieczna i nie ma na to alternatywy. – Ważne tylko, żeby to była współpraca partnerska. Pan Kęsy wyraźnie to deklarował, a i z naszej strony dobra wola na pewno jest.
Omawiano również zasady podziału dodatkowych unijnych 30 mln euro, które zasilą polskie samorządy województw w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Ministerstwo rolnictwa zadeklarowało, że uzna kompromis wypracowany w tej materii przez samorządowców i środki będą dzielone pomiędzy regiony według wskazanego przez nich klucza. Pieniądze te trafią do regionów w ciągu najbliższych tygodni. To pozwoli na szybką wypłatę beneficjentom środków na realizację zadań związanych z programem rozwoju obszarów wiejskich. Gośćmi w tej części posiedzenia byli Krzysztof Rodzik – dyrektor Biura Pomocy Technicznej oraz Małgorzata Osińska – zastępca dyrektora BPT.

(wej)