VI Polsko-Chorwackie Forum Regionów

„Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd XXI wieku” to wiodący temat VI Forum Regionów Polski i Chorwacji, które odbyło się w połowie października br. w Toruniu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich polskich województw i chorwackich żupanii.

20171012 forum6d
Polsko-Chorwackie Forum Regionów w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Samorządowcy obu krajów rozmawiali o sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego i narzędziach jego kreowania. Tematem dyskusji były kwestie związane z europejską polityką spójności w nowej perspektywie po 2020 roku, a także będące w dyspozycji samorządów narzędzia generowania rozwoju i wzrostu gospodarczego. Szczególnie wiele uwagi poświęcono w tym kontekście rozwiązaniom dotyczącym partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kwestii nauki w służbie gospodarki. Mówiono też o turystyce biznesowej oraz o gospodarczej współpracy transgranicznej, a także służącej tej współpracy - infrastrukturze transgranicznej.
Uroczystą sesję otwierającą forum rozpoczęło wystąpienie gospodarza województwa kujawsko-pomorskiego, Marszałka Piotra Całbeckiego. Głos zabrał także Olgierd Geblewicz - Prezes Związku Województw RP i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz chorwacka ambasador w Polsce Andrea Bekić, Przewodniczący Związku Żupanii Republiki Chorwacji Goran Pauk, a także wiceministrowie rozwoju Polski i Chorwacji, Adam Hamryszczak i Dragan Jelić.
- Pierwszy raz z samorządowcami chorwackimi spotkaliśmy się sześć lat temu żeby dyskutować o wspólnych wyzwaniach – powiedział Olgierd Geblewicz, prezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. – Wtedy jednak byliśmy w zupełnie innej sytuacji. My byliśmy tymi, którzy przecierali ścieżki w Europie, przecierali ścieżki z wykorzystaniem funduszy europejskich. Nasi przyjaciele Chorwaci byli jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej i stali przed wyzwaniem mądrego wykorzystania funduszy z polityki spójności. Był to pierwszy temat, który w sposób naturalny nas połączył. Nie ukrywam, że w tym czasie czuliśmy się trochę jak starsi bracia, którzy pomagają przygotować się do ważnego egzaminu młodszym braciom. Dzisiaj mogę powiedzieć z dumą, że wszyscy już pozdawaliśmy egzaminy i można powiedzieć, że teraz naszym wspólnym wyzwaniem jest mądre kształtowanie wspólnej Europy. W czasie naszej dotychczasowej współpracy dyskutowaliśmy o sprawach, które na co dzień nas dotyczą: o infrastrukturze i o rozwoju gospodarczym, o  specjalnych strefach ekonomicznych i o rewitalizacji, o agroturystyce i wykorzystaniu potencjału obszarów wiejskich. Te sprawy zawsze były dla nas ważne, ale zawsze też dyskutowaliśmy o dłuższej perspektywie, o wyzwaniach przed nami w Unii oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed całą Unią Europejską.
Zdaniem Olgierda Geblewicza, w obliczu nieustannie zmieniającej się sytuacji konieczna wydaje się dyskusja o roli samorządów w Europie. O tym, jak samorządy Polski oraz Chorwacji widzą swoją rolę w rozwiązywaniu pojawiających się rozmaitych problemów i globalnych wyzwań.
Adam Hamryszczak zwracał uwagę, że z punktu widzenia rozwoju regionów Europy bardzo ważne jest wdrażanie polityki spójności. Mówił też o programach Interreg i ich roli w rozwoju współpracy międzynarodowej.
- Polska weszła do Unii Europejskiej dziesięć lat wcześniej niż Chorwacja i ma większe doświadczenie w zakresie korzystania z funduszy europejskich – mówił Goran Pauk, podkreślając że Polska jest dla Chorwacji wzorem w gospodarowaniu unijnymi funduszami.
- Współpraca między polskimi i chorwackimi regionami ma także dobry i duży wpływ na nasze stosunki na poziomie państwowym – powiedziała Andrea Bekić, ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej.
- To była wymiana doświadczeń dwóch partnerów - powiedział  marszałek Piotr Całbecki, podsumowując tegoroczne Forum. -  My byliśmy w Unii Europejskiej wcześniej, jednak bez wątpienia nauczyliśmy się od Chorwatów równie dużo, co oni od nas. Zależy nam, by polscy przedsiębiorcy nawiązywali gospodarcze kontakty z Chorwatami.
W sesjach tematycznych głos zabrali m.in.: Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,  Tadeusz Donocik - wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jerzy Matuszak - prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Izby Turystycznej, Paweł Lisowski - dyrektor ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Banku  Gospodarstwa Krajowego, Alojz Tomašević - Żupan Pożelsko-Slawonski, Igor Andrović - Żupan Virovitičko-Podravski.
VI Forum Regionów Polski i Chorwacji zorganizowane zostało przez Związek Województw RP, Chorwacki Związek Żupani oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ambasadę Republiki Chorwacji w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwa Rozwoju obu krajów, a także parlament, MSZ i Ministerstwo Rolnictwa Republiki Chorwacji oraz Chorwacka Izba Gospodarcza.

(aw)

źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego