Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZWRP

24 marca 2017 r., Warszawa

Zarząd ZWRP potwierdził podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia stanowiska do projektu z dnia 21 grudnia 2016 r., dotyczącego Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • przyjęcia stanowiska w sprawie renegocjacji kontraktów terytorialnych.
 • przyjęcia stanowiska Zarządu dotyczącego algorytmu wyliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej.
 • przyjęcia stanowiska Zarządu dotyczącego pokrycia przez budżet państwa kwot podatku VAT uznanego za niekwalifikowalny w projektach, w których nastąpiło przekazanie wybudowanej infrastruktury/środków trwałych spółkom komunalnym.
 • akceptacji „Karty Samorządności”.
 • zmiany przedstawiciela województwa zachodniopomorskiego w Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP poprzez odwołanie Roberta Grzywacza i powołanie Ryszarda Mićko.
 • zmiany przedstawiciela województwa opolskiego w składzie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP poprzez odwołanie Bartłomieja Horaczuka i powołanie Remigiusza Widera, dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
 • zmiany przedstawiciela województwa dolnośląskiego w Komisji ds. infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP poprzez odwołanie Andrzeja Kosióra i powołanie  Zbigniewa Dynaka, dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
 • zmiany przedstawiciela województwa łódzkiego w Komisji ds. Żywności ZWRP poprzez odwołanie Ryszarda Delugi i powołanie Jakuba Gajewskiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 • zmiany przedstawiciela województwa łódzkiego w Zespole Eksperckim ds. Ochrony Środowiska ZWRP poprzez odwołanie Ryszarda Delugi i powołanie Jakuba Gajewskiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 • delegowania Michała Miazka, zastępcę dyrektora Departamentu Finansów UM województwa łódzkiego do udziału w wypracowaniu rozwiązań prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  dotyczących umorzonych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w ramach zespołu ds. systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 • delegowania przedstawiciela ZWRP Anny Mieczkowskiej, Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do prac w Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • objęcia Patronatem Honorowym X Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD i VI Targów Ekologicznego Stylu Życia bejco w Łodzi.

Zarząd ZWRP podjął uchwałę w sprawie:

 • delegowania Elżbiety Lanc, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, jako przedstawiciela ZWRP do prac w Komitecie Sterująco-Monitorującym Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w kadencji na lata 2017-2020.
 • delegowania Mariusza Feszlera, zastępcy dyrektora Departamentu ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego do grupy roboczej ds. ustawy o dostępie do informacji publicznej – w ramach KWRiST.
 • przystąpienia do współorganizacji XIII ogólnopolskiej konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego pt. „Strategie finansowe projektów rozwojowych”, która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2017 r. w Warszawie.
 • objęcia patronatem honorowym Związku Województw RP III Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, który odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym.
 • objęcia patronatem honorowym cykl Ogólnopolskiego Kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”
 • poparcia dla projektu pt. „Polska Multimedialna. Inteligentny Rozwój Regionów”
 • ustalenia terminu tegorocznego VI Forum Polsko-Chorwackiego (11-13 października 2017 r.) w Toruniu.

Zarząd ZWRP omówił:

 • „Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą”.
 • zmiany w projekcie ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd ZWRP przyjął do wiadomości:

 • informację o udziale regionów w Międzynarodowej Wystawie Astana Expo 2017.
 • Apel Zarządu Głównego ZASP do samorządowców w sprawie powołania reprezentacji samorządowych organizatorów teatrów publicznych.
 • odpowiedź Ministra Zdrowia na postulaty ZWRP w zakresie wdrażania systemów e-zdrowia w Polsce (pismo ZWRP z 15 listopada 2016 r.).
 • pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie Programu Budowy dróg Krajowych na lata 2014-2023.
 • informację o propozycji realizacji 6-edycji edukacyjno-informacyjnej kampanii „Infrastruktura” na łamach dziennika Rzeczpospolita.
 • relację  ze spotkania z Prezes Rady Ministrów Beatą Szydło z udziałem Przewodniczącego  Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkuli.
 • zrealizowany porządek obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 25 stycznia i 22 lutego 2017 r.
 • wykaz projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez samorządy Województw w okresie od 18 stycznia 2017 r. oraz informację o udziale przedstawicieli ZWRP posiedzeniach w okresie od 18 stycznia 2017 r.

Zarząd ZWRP przyjął również do wiadomości:

 1. Plan strategiczny Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
 2. Informację o misji gospodarczej do Indonezji (KIG).
 3. Stanowisko Sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie projektu zmian prawa ochrony środowiska.
 4. Uchwały Sejmiku Województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego w sprawie zmiany sposobu finansowania programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.
 5. Stanowisko Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów  województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zagrożeń dla samorządności terytorialnej w Polsce.  

(zwrp)