Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w dniu 5 kwietnia 2017 roku

Posiedzenie poprowadziła Anna Janosz, radna sejmiku kujawsko-pomorskiego i wiceprzewodnicząca Komisji.  Wszyscy obecni  przegłosowali propozycję, aby została ona przewodniczącą. Wybrano też jednogłośnie wiceprzewodniczącego - Piotra Widza, radnego sejmiku pomorskiego. Sekretarzem Komisji została wybrana, również jednogłośnie, Halina Drozd, dyrektorka Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Poza wyborem władz Komisji, w porządku obrad znalazły się cztery istotne dla kultury tematy: projekt ustawy o jednolitej cenie książki,  mechanizm współfinansowania instytucji kultury, rozmowa z Olgierdem Łukaszewiczem na temat apelu Zarządu Głównego ZASP do samorządowców i  sponsoring w kulturze.  
Piotr Widz omówił propozycję o jednolitej cenie książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zdaniem,  z ustawy skorzystają jedynie wydawcy i dystrybutorzy. Jednolita przez cały rok cena może doprowadzić do spadku liczby osób kupujących książki. Komisja zobowiązała radnego Widza do przygotowania  stanowiska, łącznie z propozycjami dla resortu kultury.
Prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz nie pojawił się na posiedzeniu Komisji ale jej członkowie wypowiedzieli się na temat jego apelu, aby powołać reprezentację samorządowych organizatorów teatrów publicznych.  Postanowiono wstrzymać się z odpowiedzią, ponieważ, jak zauważył Paweł Cukrowski, dyr. Departamentu Kultury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, „należałoby sprecyzować czym to gremium ma się zajmować. Z lakonicznego pisma ZASP to nie wynika”.
Z wypowiedzi na temat  mechanizmów współfinansowania instytucji  kultury wynikało, iż współpraca układa się dobrze pomiędzy regionem a gminami.  Często z pozycji klientów urzędu marszałkowskiego, gminy przeszły do współfinansowania regionalnych instytucji kultury.  O dobrych praktykach w tej dziedzinie mówił dyr. Cukrowski zaś Romuald Gawlik, wicemarszałek województwa lubuskiego, poruszył problem współfinansowania kultury przez przedsiębiorców. W jego opinii biznesmeni ciągle się obawiają stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie i rezygnują ze szlachetnej ścieżki mecenatu kultury.
Na omówienie sponsoringu w kulturze zabrakło czasu. Komisja postanowiła wrócić do tego tematu na następnym posiedzeniu, które wstępnie zaplanowano na początek września 2017 roku.

/js/