Samorząd podstawą demokracji

„Samorząd terytorialny podstawą ustroju demokratycznego państwa” to główny temat obrad XXXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, które odbyło się 24 marca 2017 r. w Warszawie. Swoje stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji samorządności w Polsce delegaci  sformułowali w przyjętych dokumentach.

Po wypełnieniu kwestii proceduralnych, przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu ZWRP  i wykonania  budżetu za rok 2016 oraz podjęciu uchwały w sprawie budżetu Związku na rok 2017 rozpoczęto debatę pt. „Samorząd terytorialny podstawą ustroju demokratycznego państwa”.

XXXIV  Zgromadzenie Ogólne ZWRP odbyło się w tydzień po Forum Samorządowym 16 marca br. Odnosząc się do tego wydarzenia, Olgierd Geblewicz, Prezes Zarządu Związku Województw RP i Marszałek Zachodniopomorski powiedział, że było to największe jak dotąd spotkanie samorządowców ze wszystkich korporacji – z gmin, miast, powiatów i województw.
- Bardzo duża część tych samorządowców to osoby bezpartyjne – mówił Olgierd Geblewicz. - Mają oni, oczywiście, swoje poglądy i swoje sympatie, ale na poziomie lokalnym działają bez szyldów partyjnych. Wszyscy oni powiedzieli coś, co chciałbym teraz przywołać: nie chcieliśmy interesować się polityką, to polityka zainteresowała się nami. Czas więc chyba przestać udawać, że nie jesteśmy w sporze z rządem.

- Trzeba zawsze wyprzedzać czas. Trzeba wyobrazić sobie, że może być mniej korzystnie czy to gospodarczo, czy z punktu widzenia ustroju państwa i to może nas od wielu niespodzianek uratować. A dzisiaj niespodzianką jest brak zrozumienia ze strony władz centralnych, że samorząd może i powinien prowadzić własną, niezależną politykę. I że to na dłuższą metę służy obywatelom i służy państwu – mówił prof.  Jerzy Buzek przyznając jednocześnie, że organizacja państwa z ograniczoną rolą samorządu lub zgoła bez samorządu jest możliwa i takie rozwiązanie nie jest łamaniem obowiązującej obecnie w Polsce konstytucji.

Poczucie zagrożenia o ustrój państwa, wynikające z poczynań i decyzji ekipy rządzącej wywołało w samorządowcach przekonanie, że trzeba zrobić wszystko aby obowiązujący w Polsce system obronić. Jednym ze sposobów jest szukanie sojuszników. Skoro kluczowe decyzje zapadają w parlamencie, rozsądnym wydaje się umacnianie relacji z partiami opozycyjnymi.

- To, z czym dzisiaj mamy do czynienia w Polsce jest sytuacją nową dla samorządu, dla samorządowców, dla Rzeczypospolitej i dla nas wszystkich  – mówił Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, podkreślając że jego ugrupowanie  dużą wagę przywiązuje do samorządności, natomiast Prawo i Sprawiedliwość woli państwo zorganizowane i zarządzane w sposób centralistyczny. -  Teraz jest ważny czas dla samorządów. Patrzymy na ustrój państwa i widzimy wiele konkretnych zagrożeń. Także to, czy jesteśmy w stanie teraz w Polsce uchronić ten fenomen zbudowany przez wiele ekip rządzących dobrej współpracy między administracją rządową i samorządową. Dlatego dzieliłbym polską politykę w perspektywie najbliższych miesięcy i lat na tę prosamorządową i antysamorządową. Polityków zaś na tych, którzy samorządów będą  bronić i tych, którzy będą chcieli odebrać samorządom niezależność.

- Samorząd ma szczególne miejsce w polskiej konstytucji – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Nie tylko jeden, siódmy rozdział jest poświęcony polskiemu samorządowi, ale już w pierwszych artykułach: czternastym, piętnastym, szesnastym są odniesienia do roli samorządu terytorialnego i jego podstawowej funkcji oraz bardzo ważnej zasady pomocniczości. Mimo to rozbiór polski samorządowej trwa.

Poseł Jacek Protas, były Prezes Zarządu Związku Województw RP zwrócił uwagę zgromadzonych na kolejne poważne zagrożenia, jakie dla samorządu terytorialnego niesie przygotowywana przez rząd ustawa – tym razem o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.
- Dziwię się, że to przechodzi tak bez echa – mówił Jacek Protas. - Projekt  przeszedł już przez rząd i niebawem zapewne trafi do sejmu.

- Wyraziliśmy swój sprzeciw wobec tego wszystkiego, co złe zaczyna się dziać w stosunku do polskiego samorządu – podsumował obrady Zgromadzenia Ogólnego ZWRP Jacek Krupa, Marszałek Małopolski. – Protestujemy przeciwko odbieraniu kompetencji samorządom i nie zgadzamy się na odwracanie decentralizacji Polski.

Tekst, fot., realizacja video: Alicja Wejner, www.tekstyprasowe.pl

Załączniki:
Prawo Ochrony Środowiska.pdf