Komunikat po posiedzeniu Rady Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej

17 marca 2017 r., Warszawa.

Pierwszym punktem dyskusji były kwestie, dotyczące sytuacji instytucji kultury w Polsce. O tej sprawie, szczególnie dużo uwagi poświęcając teatrom, mówił gość tej części posiedzenia - Olgierd Łukaszewicz, Prezes Zarządu Związku Artystów Scen Polskich. W swoim wystąpieniu pt. „Reprezentacja samorządowych organizatorów teatrów publicznych” zwrócił się do Związku Województw RP o wspieranie tych instytucji, podkreślając że wszystkie one oraz praca zatrudnionych tam artystów są ogromnie ważne dla budowania tożsamości kulturowej Polaków.  
Mówiono też o stopniu zaawansowania organizacji I Kongresu Sejmików Wojewódzkich Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowe oblicza regionów”. To spotkanie radnych ze wszystkich polskich województw, nazywane Sejmikiem Sejmików, odbędzie się 17 maja 2017 r. w Łodzi. Omówiono propozycje programowe oraz przyjęto harmonogram zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia.
Dyskutowano też na temat realizacji zadań statutowych Związku Województw RP w bieżącym roku.

 (wej)