Obronić polską samorządność

FS zwrp2103s

Ponad 1500 samorządowców województw, powiatów i gmin dyskutowało 16 marca 2017 r. w Warszawie na temat aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego w Polsce. Przyjęto i podpisano Kartę Samorządności oraz zdecydowano o utworzeniu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele największych, ogólnopolskich korporacji samorządowych.

 IMG 9255

Forum Samorządowe, 16 marca 2017 r., Warszawa

- Na tej sali siedzą ludzie, którzy łącznie dostali więcej głosów w wyborach samorządowych niż PiS i dlatego to my mamy silniejszy mandat od suwerena niż partia rządząca -– powiedział Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, podkreślając że nie ma cienia wątpliwości, kto w Polsce „demoluje instytucje państwa i demoluje polski samorząd”. - To właśnie Prawo i Sprawiedliwość, ta konkretna partia polityczna ma dzisiaj na swoim celowniku samorządy i chce doprowadzić do scentralizowania poszczególnych ich funkcji. Poprzez osłabienie samorządu rządzący dążą ostatecznie do przejęcia całej Polski samorządowej oraz zniweczenia naszej dotychczasowej pracy i całego dorobku samorządu terytorialnego. Mam poczucie, że ta władza myśli iż będzie rządziła wiecznie i nie musi słuchać w związku w tym nikogo, a suweren dał im prawo do zdemolowania absolutnie wszystkiego.

IMG 9279

Uczestnicy spotkania byli jednomyślni w kwestii diagnozy sytuacji, natomiast na skuteczne przeciwstawienie się działaniom partii rządzącej pomysły były bardzo różne. Od tego, żeby raz w miesiącu zawieszać częściowo funkcjonowanie samorządowych służb, poprzez wprowadzenie strajku włoskiego aż po te najbardziej spektakularne: wycofanie się korporacji z prac Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego, wyprowadzenie mieszkańców na ulice w całej Polsce i strajkowanie aż do skutku albo zorganizowanie marszu na Warszawę i protest w stolicy. 

- Uważam, że najważniejsze jest, abyśmy spróbowali dotrzeć do naszych  mieszkańców aby uświadomić im, jak ważny jest samorząd i przed jakimi zagrożeniami ten samorząd dzisiaj staje – mówił Olgierd Geblewicz. – To nie będzie łatwe, ponieważ przez lata wszyscy przywykli, że samorząd istnieje i rozwiązuje wszelkie codzienne problemy nie tylko całych społeczności, ale też poszczególnych osób. Teraz będziemy musieli wytłumaczyć ludziom, że to może przestać funkcjonować. Tak naprawdę, nie wyobrażamy sobie podobnej sytuacji, tym trudniej więc będzie nam uzmysłowić naszym mieszkańcom takie zagrożenie. Bo zwykle jest tak, że dopiero jak coś nie działa, to zaczynamy odczuwać brak. Dopóki jest powietrze i ciepła woda w kranie, trudno wyobrazić sobie, że mogłoby tego nie być. A kiedy już tak się stanie, zwykle za późno już jest na jakąkolwiek skuteczną interwencję. Musimy więc rozmawiać z ludźmi. Pokazywać sukcesy polskiego samorządu i przekonywać, że trzeba powiedzieć tej ekipie stop.

Zdaniem Olgierda Geblewicza, budowanie współpracy ponad podziałami jest tym, co można i należy teraz robić. Konieczna jest też współpraca samorządowców z partiami politycznymi.

- Władza lokalna różni się od władzy centralnej tym, że ma inne zadania i inne możliwości. A najważniejsze decyzje zapadają właśnie w parlamencie. Jeżeli więc chcemy być samorządowcami, musimy popierać każdą partię polityczną,  która będzie robić wszystko w parlamencie i poza nim, aby powstrzymać kierunek na centralizację. I musimy pamiętać o tym, że walczymy nie o stołki lecz o idee.

- Samorząd terytorialny jest fundamentem i niezbędnym elementem państwa typu zachodniego - powiedział Jerzy Stępień, sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając że jesteśmy w momencie przełomowym i bardzo dramatycznym. – To nie jest już czas hamowania decentralizacji, ale to jest okres powrotu na drogę centralizacji. Los Rzeczypospolitej zawisł od postawy samorządowców. Musimy Rzeczpospolitą obronić i wy, samorządowcy, tę realną siłę macie. Musicie tylko w to uwierzyć i dobrze się zorganizować. Kiedy nie ma już przestrzeni, w której działa prawo, działa tylko siła. I wy macie tę siłę.

IMG 9311

- W pełni się zgadzam z tezami, które przedstawił prof. Stępień. Myślę jednak, że jest znacznie gorzej, niż to zostało opisane - powiedział Adam Struzik., Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Jesteśmy świadkami bezprawia legislacyjnego.

IMG 9350

Zdaniem Adama Struzika, samorządy terytorialne nie są jednak tak całkiem bezsilne.
- Bo czyż nasza obecność dzisiaj tutaj nie jest zaprzeczeniem bezsilności? To jest imperatyw moralny. My nie mamy po prostu wyjścia. Ktoś musi Rzeczpospolitą uratować. I to jest nasz obowiązek. Jeżeli będziemy roztropnie działali, to ten ostatni bastion wolnej, demokratycznej Polski będzie nie do zdobycia.

IMG 9264

IMG 9270

IMG 9362

Uczestniczący w Forum Samorządowym przedstawiciele Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Miasteczek zdecydowali o utworzeniu wspólnego, Samorządowego Komitetu Protestacyjnego. Będzie on koordynował wszelkie działania w gminach, powiatach i województwach. Ma istnieć do czasu, aż zmieni się nastawienie rządu do samorządów i idei samorządności.

Tekst, fot., realizacja dźwięku: Alicja Wejner