Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

25 stycznia 2017 r., Warszawa

Tematem wiodącym posiedzenia były zaproponowane przez rząd zmiany przepisów, dotyczących transportu publicznego - projekt ustawy o zmianie ustawy o  publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw oraz obecnie obowiązująca ustawa  z dnia 16 grudnia 2010 r.

W tej części posiedzenia uczestniczył Tomasz Lewandowski, zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i reprezentant Związku Województw RP w rządowo-samorządowym zespole do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przedstawił on uczestnikom spotkania dotychczasowe efekty pracy Zespołu widoczne jako omawiany projekt ustawy.

- Zdecydowanie odrzucamy zapisy, zaproponowane w przedstawionym nam projekcie ustawy – powiedział Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pełniący obowiązki przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP.  – Zapisy tu zawarte są wewnętrznie sprzeczne i wręcz szkodliwe. Wszystko nam się tu nie podoba. Poczynając od kwestii związanych z dopłatami aż po konieczność rozwiązywania umów obowiązujących w tej chwili, a zawartych na mocy ustawy, która obowiązuje teraz. Nie do zaakceptowania jest też to, że zgodnie z nowymi zapisami, przewoźnik nie będzie musiał trzymać się rozkładu jazdy, a pasażerów będzie mógł wypuszczać z pojazdu tam, gdzie mu wygodniej i wcale nie koniecznie w obrębie istniejącego przystanku. Mamy nadzieję, że głos marszałków zostanie usłyszany i uwzględniony. Tym bardziej, że  podobny punkt widzenia prezentują przedstawiciele także innych korporacji samorządowych, reprezentujących stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Owszem, apelowaliśmy o wprowadzenie zmian w obowiązującym prawie, ale na pewno nie chcemy ich w takiej formie.

Wej/