Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

12 stycznia 2017 r., Warszawa

Najważniejszym  tematem  posiedzenia były kwestie, związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji radnych województw.

Zdecydowano, że Kongres Sejmików Wojewódzkich Rzeczypospolitej Polskiej będzie wydarzeniem cyklicznym, a pierwsza jego edycja z hasłem przewodnim „Samorządowe oblicza regionów polskich” odbędzie się w maju br. w Łodzi.
Celem konferencji  jest poinformowanie wszystkich radnych o założeniach europejskiej polityki rozwoju regionalnego po 2020 roku . Spotkanie będzie też doskonałą okazją zarówno do przedstawienia osiągnięć poszczególnych sejmików województw jako jednego z organów samorządu od momentu jego powstania do chwili obecnej, jak i nakreślenia kierunków rozwoju i działalności tego organu na przyszłość. Zebrane też zostaną i zaprezentowane dobre praktyki poszczególnych  województw, firmowane przez sejmiki.
Zdaniem Zofii Szlaczyk, przewodniczącej Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, coroczne organizowanie takiej konferencji  jest ważne  przede wszystkim dlatego, że sejmik jest organem bardzo istotnym w strukturze ustrojowej samorządności Polski. Wyznacza on bowiem kierunki rozwoju regionalnego i ustala budżet województwa . Warto więc społeczeństwu przybliżać, czym się zajmują sejmiki oraz jakie prezentują Stanowiska w kluczowych sprawach.
Planuje się też, że podczas majowego ogólnopolskiego sejmiku sejmików zaprezentowane zostaną niektóre Stanowiska , łączące samorządy z całego kraju nie tylko pod względem geograficznym, ale też politycznym. Widać z nich, że istnieje pewna pula zagadnień wspólnych dla wszystkich samorządów, o których warto rozmawiać.

/wej