Inauguracja nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów

Wczoraj w Brukseli Europejski Komitet Regionów zebrał się na pierwszej w nowej kadencji sesji plenarnej.  W pięcioletniej kadencji nastąpiła wymiana jednej trzeciej członków tego zgromadzenia, w którym zasiadają samorządowcy w okrojonym po brexicie składzie 27 delegacji. Komitet został zmniejszony z 350 do 329 członków.

124555r

Największą grupą polityczną w KR pozostaje Europejska Partia Ludowa (EPL), w której skład wchodzą PO oraz PSL. Po raz pierwszy w obradach uczestniczą  marszałkowie województw łódzkiego - Grzegorz Schreiber i lubelskiego - Jarosław Stawiarski. Członkami Komitetu Regionów pozostają samorządowcy najbardziej doświadczeni w zmaganiach z trybami brukselskiej biurokracji, marszałkowie województw: mazowieckiego - Adam Struzik oraz wielkopolskiego - Marek Woźniak, który pełni też funkcję szefa polskiej delegacji. EPL w Komitecie Regionów reprezentują również marszałkowie województw: pomorskiego - Mieczysław Struk, warmińsko-mazurskiego - Gustaw Brzezin oraz zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz. Niespełna dwa tygodnie temu Geblewicz został szefem EPL w Komitecie Regionów, która jest największą frakcją, liczącą w sumie 110 członków z różnych państw.
Poza marszałkiem woj. podkarpackiego Władysławem Ortylem oraz burmistrzem Rypina Pawłem Grzybowskim pozostali polscy członkowie EKR zasiedli w ławach zarezerwowanych dla konserwatystów po raz pierwszy. W tej grupie znaleźli się marszałkowie województw: łódzkiego - Grzegorz Schreiber, lubelskiego - Jarosław Stawiarski, małopolskiego - Witold Kozłowski, a także dolnośląskiego - Cezary Przybylski (Bezpartyjni Samorządowcy).  Na pięcioletnią kadencję mianowano 21 polskich zastępców członków KR. Są wśród nich marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak oraz wicemarszałek woj. śląskiego Wojciech Kałuża.
Członkowie polskiej delegacji są desygnowani przez korporacje samorządowe: Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Unię Miasteczek Polskich. Kandydatów wyznacza się spośród osób będących radnymi gminy, powiatu lub województwa, spośród wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, lub spośród członków zarządu powiatu i zarządu województwa. Reprezentowane muszą być wszystkie regiony.
Komitet Regionów, który jest organem doradczym UE, składa się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych 27 unijnych państw. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii samorządowców w procesie tworzenia prawa unijnego.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 106 razy