Przewodniczący KR za postępem społecznym w UE

Przewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz stwierdził, że Unia Europejska jako priorytet w swoim programie musi umieścić postęp społeczny oraz inwestycje regionalne.

2434123r

Według Lambertza postęp społeczny na szczeblu lokalnym i regionalnym ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby inwestycje na poziomie międzynarodowym, narodowym i regionalnym wspierały cele społeczne. W zaprezentowanej tablicy wskaźników społecznych wyraźnie widać, że większość regionów Unii Europejskiej w latach 2014-2018 dokonała postępów w tej kwestii, chociaż w części regionów nadal występują znaczne różnice w rozwoju.

Link do oryginalnego tekstu
AS
(ski)