Wizja UE według Komitetu Regionów

Komitet Regionów Unii Europejskiej opublikował swoją wizję stworzenia Europy, która będzie jeszcze bardziej zjednoczona, demokratyczna oraz otwarta na potrzeby jej mieszkańców.

45566677

Tę wizję przyszłej Europy Komitet Regionów przedstawił jeszcze przed przyjęciem opinii dotyczącej strategii rozwoju UE na kolejnych pięć lat. Komitet Regionów wzywa władze UE do wprowadzenia radykalnych zmian w kwestii zarządzania wspólnotą. Wskazuje  na ogromną rolę miast i regionów w rozwoju wspólnoty oraz na potrzebę zwiększenia demokracji i zaufania do instytucji unijnych wśród jej mieszkańców.

Link do oryginalnego tekstu
(ski)
AS

Czytany 193 razy