Cyfrowa Europa dla wszystkich

Przywódcy Komitetu Regionów wyrazili nadzieję, że Komisja Europejska zapewni wszystkim lokalnym społecznościom ekonomiczne i społeczne korzyści wynikające z cyfrowej transformacji. Propozycja wdrożenia strategii „Cyfrowa Europa dla wszystkich” wymaga stałego monitorowania, dzielenia się doświadczeniami w kwestii cyfrowych innowacji.

kr

Link do oryginalego tekstu
AS
(ski)