Neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku

Jedną z propozycji wysuniętych przez władze lokalne i regionalne w celu osiągnięcia neutralnej dla klimatu Europy do 2050 roku jest utworzenie europejskiego obserwatorium neutralności klimatycznej oraz wyznaczenie unijnych celów dotyczących likwidacji ubóstwa energetycznego. Propozycje te zostały przedstawione podczas 23. posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Na spotkaniu dyskutowano także o realizacji celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego, które dotyczy zmian klimatu.

86766666687r

Link do oryginalnego tekstu
AS

(ski)