Zwiększone finansowanie badań naukowych i innowacji

Członkowie Komitetu Regionów pozytywnie przyjęli kompromis pomiędzy Parlamentem Europejskim a radą programu „Horizon Europe”, który dotyczy wsparcia badań naukowych i innowacji.

56788990

Kompromis ten został przedstawiony przez opiniodawcę Chrtistphe’a Clergeau. Według porozumienia, które osiągnięto, finansowanie programu „Horizon Europe” na lata 2021-2027 wzrośnie z  94,6 miliardów euro do 120 miliardów euro. Zwiększenie finansowania tego programu powinno jeszcze lepiej przyczynić się do rozwoju badań naukowych i innowacji w europejskich miasta i regionach.

Link do oryginalnego tekstu
AS
(ski)