Sesja plenarna KR

Należy przeznaczyć dodatkowe 180 miliardów euro rocznie na realizację celów klimatycznych wyznaczonych do 2030 roku.

moimr

Wdrożenie niskoemisyjnej gospodarki pod względem dwutlenku węgla oraz gospodarki wolnej od węgla do 2050 roku ma być początkiem wielkich inwestycji w Europie, które przyniosą nowe miejsca pracy i przyczynią się do rozwoju Starego Kontynentu.
Taką opinię dotyczącą emisji dwutlenku węgla przyjęto podczas ostatniej sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 5-6 grudnia br. W rekomendacjach znalazła się informacja, że miasta i regiony powinny stworzyć odpowiednie warunki do finansowania inwestycji opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Link do oryginalnego tekstu
(ski)