Co dalej z Europejskim Filarem Praw Socjalnych?

W Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Komitet Regionów. Spotkanie przedstawicieli miast i regionów UE dotyczyło spraw socjalnych na terenie Unii.

werdir

Właśnie minął rok kiedy to w Göteborgu proklamowano Europejski Filar Praw Socjalnych, więc należy sobie zadać pytanie: jak spełnić obietnice i zobowiązania szefów państw i rządów w tej kwestii? Podczas konferencji przedstawiciele regionów i miast zwrócili uwagę komisarz Marianne Thyssen na fakt, że polityka spójności musi odgrywać ogromną rolę we wdrażaniu Europejskiego Filaru Praw Socjalnych przy aktywnym udziale władz lokalnych i regionalnych.

Oryginalny tekst
AS
(ski)