Współdziałanie Komitetu Regionów z Parlamentem Europejskim

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Spójności są najważniejszymi programami inwestycyjnymi w budżecie Unii Europejskiej.

moir

Wielkość budżetu w obu funduszach sięga 240 bilionów euro. Komitet Regionów rozpoczął  współpracę z Parlamentem Europejskim w celu efektywnego podziału funduszy pomiędzy regionami UE w latach 2021-2027. Fundusze te powinny pomóc regionom m.in. w walce ze zmianami klimatycznymi oraz we wdrażaniu programów społecznościowych.

(as)
Link do tekstu źródłowego