Wzmocnienie relacji UE z władzami lokalnymi i regionalnymi

Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął pakiet rekomendacji, które umożliwią władzom lokalnym i regionalnym większy wpływ na wdrażanie polityki spójności w Unii Europejskiej.

cinr

Realizacja tej polityki niewątpliwie przyniesie korzyści mieszkańcom UE. Przyjęte rekomendacje wzmacniają także relacje pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a władzami lokalnymi i regionalnymi.

Oryginalny tekst
(ski)