Komisja SEDEC z zadowoleniem o propozycjach budżetu UE

W hiszpańskim mieście Logroño odbyła się konferencja członków Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC).

90999r

Głównym tematem spotkania były zmiany demograficzne w Europie oraz analiza propozycji w nadchodzącym budżecie Unii Europejskiej. Członkowie komisji z zadowoleniem przyjęli propozycje w budżecie unijnym na lata 2021-2027, które podwajają nakłady na inwestycje w sferze innowacji, badań naukowych i polityki spójności. Członkowie komisji mają nadzieję, że dzięki temu zostaną zmniejszone dysproporcje pomiędzy miastami i regionami Unii Europejskiej.

Oryginalny tekst
(ski)