Unia Europejska walczy ze skutkami zmian klimatu

Przed sesją plenarną Komitetu Regionów, która odbędzie się w dniach 4-5 lipca br., jej przewodniczący Karl-Heinz Lambertz powiedział: „Unia Europejska dotrzymuje kroku zmian klimatycznym i uruchamia działania, które zaplanowana na szczycie klimatycznym w Paryżu.

rrr4445667r

Osiągnięcie celów w kwestii wdrażania odnawialnej i bardziej efektywnej energii jest ważnym elementem walki z ociepleniem klimatu. W działaniach tych udział biorą zarówno konsumenci, jaki i władze lokalne, mali przedsiębiorcy czy koncerny energetyczne. Jednak działania podejmowane przez Unię Europejską nie będą skuteczne jeśli nie osiągnie się celów dotyczących zmniejszenia się roli paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej do 2050 roku”.

Oryginalny tekst
(ski)

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 czerwca 2018 04:11