Dziedzictwo kulturowe a rozwój miast i regionów

W Brukseli odbyła się konferencja pn. „Regionalne i lokalne płaszczyzny dziedzictwa kulturowego”, która została zorganizowana przez Regionalną Inicjatywę na rzecz Kultury i Kreatywności we współpracy z instytucjami UE.

kmatkor

W konferencji udział wzięło ponad 80. reprezentantów władz lokalnych i regionalnych. Podczas konferencji ustalono, że kultura ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego miast i regionów. Zwrócono też uwagę na cztery główne płaszczyzny ochrony dziedzictwa kulturowego Europy: zaangażowanie, ekorozwój, ochronę oraz innowację.

Oryginalny tekst
(ski)

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 czerwca 2018 18:44