Przemysł kosmiczny a energetyka UE

Dnia 7 czerwca odbyły się warsztaty zorganizowane przez Komitet Regionów, Europejską Agencję Kosmiczną oraz organizację pozarządową EURISY.

lidyr

Na warsztatach poruszano kwestie wpływu rozwoju przemysłu kosmicznego na pozytywne zmiany w strukturze energetycznej Unii Europejskiej. Zastanawiano się także nad tym czy wykorzystywanie satelitów może wspomóc rozwój zrównoważony w kwestii energetyki.
Warsztaty  były przykładem działania podjętego w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii UE 2018.

Link do oryginalnego tekstu