Przyszłość przemysłu w Europie

Dnia 23 marca w Brukseli odbyła się kolejna sesja plenarna Komitetu Regionów.

mojszer

Podczas spotkania przedstawiciele miast i regionów UE przyjęli niezbędne zalecenia dla europejskiego przemysłu. Realizacja poszczególnych działań ma na celu walkę z wyzwaniami, które czekają przemysł w przyszłości. Według opinii autorstwa Heinza Lehmanna miasta i regiony mają potencjał bycia znaczącymi ośrodkami innowacji, dzięki którym możliwe będzie wspieranie konkurencyjności przemysłowej Europy na świecie.

Oryginalny tekst