Opinia KR w sprawie polityki leśnej UE

Dnia 9 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Zasobów Naturalnych (NAT), która przyjęła projekt opinii w sprawie raportu dotyczącego polityki leśnej Unii Europejskiej.

kr11

Projekt opinii został sporządzony przez Ossiego Martikainena, członka rady gminy Lapinlahti położonej na terenie Finlandii. W przyjętym dokumencie określono cel zrównoważonej polityki leśnej pod względem społecznym i środowiskowym, która ma stanowi wsparcie dla rozwoju gospodarczego regionów, wpływać na zwiększenie miejsc pracy, a także chronić różnorodność ekosystemów leśnych.

Oryginalny tekst