Europejski Konwent Burmistrzów

„Unia Europejska potrzebuje efektywnej i silnej polityki regionalnej, aby zrealizować międzynarodowe postanowienia w kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla” – powiedział przewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambert podczas Europejskiego Konwentu Burmistrzów ds. Klimatu i Energii.

ojejr

Spotkanie odbyło się w Brukseli. Europejski Konwent Burmistrzów został ustanowiony w 2008 roku, aby wspierać miasta i regionu w osiąganiu przyjętych celów w kwestii redukcji emisji zanieczyszczeń.

Oryginalny post