Miasta i regiony powinny mieć zapewnione odpowiednie fundusze na rozwój

Komitet Regionów wezwał wszystkie kraje członkowskie UE, aby na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej wyraziły one wsparcie dla zapewnienia wszystkim regionom silnej i skutecznej polityki spójności.

mojszer

Przewodniczący Komitetu Regionów, Karl-Heinz Lambertz, ostrzegł przed zmniejszeniem środków z unijnego Funduszu Spójności i stwierdził, że fundusze trzeba zapewniać wszystkim regionom i miastom, tak aby w przyszłości Europa była jeszcze bardziej zjednoczona, zielona i bogatsza.

Oryginalny tekst