Rok Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Rokiem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Z tego powodu na początku lutego br. w Brukseli odbyła się konferencja pn. „Pomiędzy europejską a regionalną tożsamością – perspektywy młodzieży w Roku Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego”.

młar

W spotkaniu wzięło udział 46 przedstawicieli młodego pokolenia z 27 krajów Unii Europejskiej. Konkluzją spotkania było zwrócenie uwagi na ogromną rolę jaką Komitet Regionów powinien spełniać w Unii Europejskiej, także w sferze podziału funduszy unijnych.

Oryginalny tekst