Unia Europejska chce modernizować transport drogowy

Podczas ostatniej sesji plenarnej, która odbyła się 1 lutego br., Komitet Regionów przyjął dwie opinie.

moiko

Związane one były z modernizacją europejskiego sektora transport drogowego, która ma przyczynić się do wzrostu jego efektywności. Przyjęte opinie bazowały na założeniach inicjatywy Komisji Europejskiej pn. “Europa w ruchu”, której celem jest wprowadzenie takich zmian w transporcie, aby uczynić go zrównoważonym.

Oryginalny tekst