Spotkanie grupy zadaniowej

Dnia 19 stycznia br. odbyło się spotkanie członków “Grupy zadaniowej ds. pomocniczości i proporcjonalności”.

moje

Na spotkaniu dyskutowano nad możliwościami wzmocnienia zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces kształtowania i wdrażania europejskich strategii. Podczas dyskusji zwrócono także uwagę na to, że zasada pomocniczości powinna pełnić istotną rolę w rozwoju przyszłej Europy.
Reprezentantami Komitetu Regionów na spotkaniu byli Karl-Heinz Lambertz, Michael Schneider i François Decoster.

Oryginalny tekst

Ostatnio zmieniany wtorek, 23 stycznia 2018 07:53