Polityka spójności kluczowa w UE

Komitet Regionów UE podzielił się swoją wizją ustabilizowania strefy euro. Według niej kraje należące do powinny ulepszyć swoje systemy zarządzania oraz wprowadzić większą elastyczność w swojej polityce fiskalnej.

moj

„Polityka spójności jest obecnie instrumentem stabilizującym Unię Europejską” – powiedział Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Komitetu Regionów. – „Wpływa ona na wzrost liczby miejsc pracy, inwestycje w infrastrukturę, redukuje różnicę pomiędzy regionami UE”.

Oryginalny tekst

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 grudnia 2017 18:28