Budowa Europy sprzyjającej jej obywatelom

Przewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz wziął udział w Szczycie Społecznym, który odbył się 16 listopada br. w  Göteborgu.

moke

„Podczas gdy Europejskiego Filaru Praw Społecznych jest pozytywnym krokiem w kreowaniu bardziej społecznej Europy, to polityka społeczna na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym powinna być bardziej wspierana przez odpowiednie fundusze w ramach polityki spójności Unii Europejskiej” – powiedział podczas szczytu Lambertz.

Oryginalny tekst
(ski)